Elektron Biznes Fəaliyyətlər

İnformasiya texnologiyaları son on ildə inkişaf edərək artıq bank sisteminə, elmi araşdırmaya, jurnalistikaya, təhsilə, iş həyatına, səyahətə və bunlar kimi bir çox sahəyə  yön verməkdədir. Bu inkişafın məhsulu olan, virtual mühitdə biznesdə yeni norma və prinsipləri olan bir tədqiqat sahəsinə və liberal iqtisadiyyatın əsas meyarına çevrilmişdir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda biznes üçün gərəkli olan liberal... Continue Reading →

WordPress.com Bloqu.

Yuxarı ↑