Aydınlanma dövrü: Ümumi Baxış

18-ci əsrdə xanlıqlar arasında müharibələr və islam coğrafiyasında elmi durğunluq Azərbaycanı  Avropada olan elmi tərəqqidən xəbərsiz buraxdı. Bu əsrdə elmi tərəqqi ilə birgə  Fransa mərkəzli olsada Avropada “Aydınlanma” (Enlightenment) adlanan yeni bir hərəkat yarandı və bu hərəkatın fəlsəfəciləri elmi tərəqqini davamlılığını dəstəkləyirdi. Bu hərəkatın əsas hədəfi təbiətin həm də bu dünyadakı insanoğlunun yerini anlamaq üçün tək meyar... Continue Reading →

Sosial Təhlükəsizliyimiz

Azərbaycanda son bir neçə ayda həbs edilən bir çox həm vətənlərimizin (siyasi məhbusların) bir çoxu ölkədə var olan problemlərin səbəbini bir-başa təsir edən faktorlarda görmürlər və sistemin doğurduğu bu faktorların rejimin tamamiylə dəyişimiylə ortadan qalxa biləcəyinə inanırlar. Ölkədə hamımızın sosial təhlükəsizliyimiz təhdid edici hal almaqdardır və bunun açıq şəkildə görüldüyü bir hadisəni danışacam. Keçən ili... Continue Reading →

Vecihi Hürkuş

 Ən son Türkiyə parlament seçkilərində Rəcəb Tayyib Erdoğanın seçim kampaniyasında vəd edirdi ki, gələn 20 ildə Türkiyə öz təyyarəsini istehsal edəcək. Bu əlbət də ki, Türkiyə Aviasiya tarixini bilməyənlər üçün təəccüblü gələ bilər ancaq Türkiyə tarixən bir neçə dəfə öz yerli mühəndislərin təşəbbüsü ilə təyyarə istehsal etmişdir. Bu mühəndislərdən biridə Vecihi Hürkuşdur (1896 -1969) və... Continue Reading →

Bir az Azərbaycan Rokundan

Roku mən azad düşüncəli, üsyankar, səmimi və sözün düzünü deyən insanların sənəti olaraq düşünürdüm ancaq çox təəssüfü ki   Azərbaycanda bunun da yapokratlaşdırdılar. Azər (Cırttan) Məmmədovun Rock club da konsertinin keçirilməsi izin verilmədi. Guya deyirlər ki Azər söyüş söyüb. Rokla məşğul olurlar yoxsa axundluqlamı anlamadım :). Əslində bunun səbəbi hamıya məlumdur, onlar qorxurlar ki Azər konserti... Continue Reading →

Elektron Biznes Fəaliyyətlər

İnformasiya texnologiyaları son on ildə inkişaf edərək artıq bank sisteminə, elmi araşdırmaya, jurnalistikaya, təhsilə, iş həyatına, səyahətə və bunlar kimi bir çox sahəyə  yön verməkdədir. Bu inkişafın məhsulu olan, virtual mühitdə biznesdə yeni norma və prinsipləri olan bir tədqiqat sahəsinə və liberal iqtisadiyyatın əsas meyarına çevrilmişdir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda biznes üçün gərəkli olan liberal... Continue Reading →

İnqilabdan əvvəl: Burjuaziya, kəndlilər və işçilər

Günümüzdə bir çox avtoritar rejimlər də görünən ortaq cəhət onların çox zəngin dövlət olması ilə bərabər dövlətin sərvətlərinin qeyri bərabər paylanılmasıdır. İnqilabdan (1789-99) əvvəl Fransa Monarxiyası Avropada qızıl və gümüş dövriyyəsinə görə birinci idi. Lakin bu zənginlik monarxiyanın sonu oldu. Əhalinin 97-% təşkil edən üçüncü sinif zənginlikdən heç bir pay almırdı. Üçüncü sinfi ticarət yolu... Continue Reading →

Qanun Oğrusu

Azərbaycan dilində digər dillərdən bir çox sözün qarşılığının tam mənası olmadığı kimi ruslardakı “vor zakon” sözünündə tam qarşılığı yoxdur. Lotu, qoçu və ya digər sözlər daha çox başqa mənada işlənməsi təzəliklə bu sözü ruslardan hərfi tərcümə edərək “qanun oğrusu” olaraq istifadə olunur. Amma bu söz  sistemin çıxartdığı və insanların həyatlarından bezdirən qanunları icra edən məmurlarına... Continue Reading →

İnqilabdan əvvəl: Ruhanilər və Aristokratlar

Günümüzdə bir çox yaxın şərq və orta Asiyadakı avtoritar dövlətlər din adamları və avtoritara sadiq olan ailələr vasitəsi ilə xalqların səsini susdura bilirlər. Bu on səkkizinci əsirdən qalma ənənənin Fransa inqilabından əvvəlki vəziyyətini analiz etməmiz, bu çürük sistemin hər dövrdə dəyişməyən biabırçı icraları və gətirdiyi fəlakətlərini xatırladır. Avtoritar rejimin atası sayılan mütləq monarxiya on səkkizinci... Continue Reading →

Post-Bin Ladin Dünya

Bin Laden müsəlman Xilafətin yenidən qurulması üçün tarixi təkərrür etdirmək  istəyirdi. O  pluralist və özünü ifadə etməyə yönələn sürətli dəyişimdə olan Ərəb dünyasından kənarda qalmış bir şəxsiyyət kimi öldü. Onun dövründə ərəb dünyasının Nasserite milliyyətçiliyindən siyasi islama doğru keçirdi. Bu anti-Qərb və çox nüfuzlu formada  açıq itaətsizlik  idi. Onun ölümü post-islamçı inqilabla Ərəb dünyasında demokratik dəyərlərin uzun müddətdəki inkar edildiyi despotizmin Tunisdən Qahirəyə... Continue Reading →

İnqilabdan əvvəl: Mütləq Monarxiya

İnqilabdan əvvəl 18-ci əsrdə Fransada güclü mərkəzə bağlı mütləq monarxiya vardı və günümüzdə də bir çox diktaturanın olduğu rejimlər hələ də o dövrdən  qalma ənənəni davam etdirir ona görə də, bir daha yaddaşlarımızı təzələmək gərəkir. Burbon (Bourbon dynasty) sülaləsindən olan XV Ludovik (XV Louis) tarixi əmrnaməsində: “Tacımızı tanrıdan almışıq, qanun çıxartma haqqımızı heç kimsə ilə... Continue Reading →

Xalqın Dostu Jan Pol Marat

Jan Pol Marat (Jean Paul Marat) 24 may 1743-cü ildə İsveçrənin Boundri qəsəbəsində anadan olmuşdur. Onu tarixdə daha çox Fransız İnqilabında Montagnard fraksiyasının lideri olaraq tanıyırıq halbuki o terapevt və jurnalist idi. 1780-də “Cinayət Qanunvericilik Planı” (Plan de législation criminelle ) əsərində o, köhnə rejimlərə (Fransız İnqilabından əvvəlki rejim) qarşı çıxaraq Jan-Jak Russo və Monteskyö kimi qərarlı olduğunu göstərirdi. Marat Fansız... Continue Reading →

Məyusluq

Bir çox vaxt insan məyus olduğunu deyir bu kimi hallara məndə sıx rastlaşmışam və bu məndə həmişə dərin izlər buraxmışdır. İnsanlara qarşı olan məyusluq bizim cəmiyyətimizdə çox rast gəlinən haldır ki bugün çoxlarının niyə başqalarına inamının az olduğunu göstərir. Birliyin Azərbaycanda niyə olmamasının insanlara qarşı olan məyusluq hallarının çox olmasıyla izah etmək olar. Bu kimi... Continue Reading →

WordPress.com Bloqu.

Yuxarı ↑