Uşaqların Əsarəti

Gündüz Vassaf 1946-ci ildə Amerikada doğuldu. Liseyi İstanbul Robert Kollecində tamamladıqdan sonra 1968-ci ildə Corc Vaşinqton Universitetində psixologiya təhsili gördü. 1977-ci ildə Ankara Hacettepe Universitetinin doktorluq edən Vassaf, uzun bir müddət Ankara Universiteti Mediko-İctimai Mərkəzində şagirdlərə psixoloji məsləhətçilik etdi. Beynəlxalq Psixoloqlar Şurası idarə heyəti üyeliğinde olan Gündüz Vassaf, 12 Sentyabr əsgəri çevrilişindən sonra təhsil üzvlüyü etdiyi... Continue Reading →

Post-Bin Ladin Dünya

Bin Laden müsəlman Xilafətin yenidən qurulması üçün tarixi təkərrür etdirmək  istəyirdi. O  pluralist və özünü ifadə etməyə yönələn sürətli dəyişimdə olan Ərəb dünyasından kənarda qalmış bir şəxsiyyət kimi öldü. Onun dövründə ərəb dünyasının Nasserite milliyyətçiliyindən siyasi islama doğru keçirdi. Bu anti-Qərb və çox nüfuzlu formada  açıq itaətsizlik  idi. Onun ölümü post-islamçı inqilabla Ərəb dünyasında demokratik dəyərlərin uzun müddətdəki inkar edildiyi despotizmin Tunisdən Qahirəyə... Continue Reading →

İnsanlararası Ünsiyyətin Vacibliyi

İnsanlararası ünsiyyət son dərəcə əhəmiyyətli bir bacarıqdır və sizin dostunuzla, sevgilinizlə, ortağınızla və müdirinizlə olan əlaqə məhs  insanlararası  ünsiyyətə bağlıdır. Örnək olaraq, 1001 adam arasında aparılan sorğuda ortaya çıxıb ki, onların 53%-inin evliliklərindəki problemlərin  əsas səbəbin ünsiyyətin zəif olmasında görür ancaq 38%-i maddi səbəblərlə və 14% hüquqi müdaxilə ilə əlaqələndirir (How America Communicate, 1999).  Ünsiyyət bacarığın... Continue Reading →

WordPress.com Bloqu.

Yuxarı ↑