İnqilabdan əvvəl: Burjuaziya, kəndlilər və işçilər

Günümüzdə bir çox avtoritar rejimlər də görünən ortaq cəhət onların çox zəngin dövlət olması ilə bərabər dövlətin sərvətlərinin qeyri bərabər paylanılmasıdır. İnqilabdan (1789-99) əvvəl Fransa Monarxiyası Avropada qızıl və gümüş dövriyyəsinə görə birinci idi. Lakin bu zənginlik monarxiyanın sonu oldu. Əhalinin 97-% təşkil edən üçüncü sinif zənginlikdən heç bir pay almırdı. Üçüncü sinfi ticarət yolu... Continue Reading →

Qanun Oğrusu

Azərbaycan dilində digər dillərdən bir çox sözün qarşılığının tam mənası olmadığı kimi ruslardakı “vor zakon” sözünündə tam qarşılığı yoxdur. Lotu, qoçu və ya digər sözlər daha çox başqa mənada işlənməsi təzəliklə bu sözü ruslardan hərfi tərcümə edərək “qanun oğrusu” olaraq istifadə olunur. Amma bu söz  sistemin çıxartdığı və insanların həyatlarından bezdirən qanunları icra edən məmurlarına... Continue Reading →

İnqilabdan əvvəl: Ruhanilər və Aristokratlar

Günümüzdə bir çox yaxın şərq və orta Asiyadakı avtoritar dövlətlər din adamları və avtoritara sadiq olan ailələr vasitəsi ilə xalqların səsini susdura bilirlər. Bu on səkkizinci əsirdən qalma ənənənin Fransa inqilabından əvvəlki vəziyyətini analiz etməmiz, bu çürük sistemin hər dövrdə dəyişməyən biabırçı icraları və gətirdiyi fəlakətlərini xatırladır. Avtoritar rejimin atası sayılan mütləq monarxiya on səkkizinci... Continue Reading →

Post-Bin Ladin Dünya

Bin Laden müsəlman Xilafətin yenidən qurulması üçün tarixi təkərrür etdirmək  istəyirdi. O  pluralist və özünü ifadə etməyə yönələn sürətli dəyişimdə olan Ərəb dünyasından kənarda qalmış bir şəxsiyyət kimi öldü. Onun dövründə ərəb dünyasının Nasserite milliyyətçiliyindən siyasi islama doğru keçirdi. Bu anti-Qərb və çox nüfuzlu formada  açıq itaətsizlik  idi. Onun ölümü post-islamçı inqilabla Ərəb dünyasında demokratik dəyərlərin uzun müddətdəki inkar edildiyi despotizmin Tunisdən Qahirəyə... Continue Reading →

İnqilabdan əvvəl: Mütləq Monarxiya

İnqilabdan əvvəl 18-ci əsrdə Fransada güclü mərkəzə bağlı mütləq monarxiya vardı və günümüzdə də bir çox diktaturanın olduğu rejimlər hələ də o dövrdən  qalma ənənəni davam etdirir ona görə də, bir daha yaddaşlarımızı təzələmək gərəkir. Burbon (Bourbon dynasty) sülaləsindən olan XV Ludovik (XV Louis) tarixi əmrnaməsində: “Tacımızı tanrıdan almışıq, qanun çıxartma haqqımızı heç kimsə ilə... Continue Reading →

Xalqın Dostu Jan Pol Marat

Jan Pol Marat (Jean Paul Marat) 24 may 1743-cü ildə İsveçrənin Boundri qəsəbəsində anadan olmuşdur. Onu tarixdə daha çox Fransız İnqilabında Montagnard fraksiyasının lideri olaraq tanıyırıq halbuki o terapevt və jurnalist idi. 1780-də “Cinayət Qanunvericilik Planı” (Plan de législation criminelle ) əsərində o, köhnə rejimlərə (Fransız İnqilabından əvvəlki rejim) qarşı çıxaraq Jan-Jak Russo və Monteskyö kimi qərarlı olduğunu göstərirdi. Marat Fansız... Continue Reading →

İnsanlararası Ünsiyyətin Vacibliyi

İnsanlararası ünsiyyət son dərəcə əhəmiyyətli bir bacarıqdır və sizin dostunuzla, sevgilinizlə, ortağınızla və müdirinizlə olan əlaqə məhs  insanlararası  ünsiyyətə bağlıdır. Örnək olaraq, 1001 adam arasında aparılan sorğuda ortaya çıxıb ki, onların 53%-inin evliliklərindəki problemlərin  əsas səbəbin ünsiyyətin zəif olmasında görür ancaq 38%-i maddi səbəblərlə və 14% hüquqi müdaxilə ilə əlaqələndirir (How America Communicate, 1999).  Ünsiyyət bacarığın... Continue Reading →

WordPress.com Bloqu.

Yuxarı ↑